Blog

lehmann-sign
Pokládka parkiet

Pokládka parkiet

Konštrukčná životnosť parkiet sa odhaduje na desiatky rokov. Jedna z hlavných podmienok dlhej životnosti je kavlitná a odborná montáž. Preto je nesmierne dôležité aby ste montáž parkiet zverili do rúk odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami. V prípade otázok sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť.

Kontrola parkiet

Drevo je prírodný materiál, ktorý sa vyznačuje rôznou štruktúrou a farbou. Každý kus je unikátny, nenapodobiteľný. Je dôležité aby ste boli na začiatku montáže. Skontrolovali parkety a prípadne spolu s montážnikmi vybrali parkety a rozložili podľa miestnosti. Dizajn parkety nie je možné po pokládke reklamovať.

Žiadna montáž vo vlhkých priestoroch

Nesmie prebiehať žiadna montáž v trvale vlhkých / mokrých priestoroch ! Hotové parkety nesmú byť pokladané v priestoroch, v ktorých sa na podlahu môže dostať striekajúca voda. Stojaca voda vniká do dreva a môže ho trvale poškodiť. V trvale vlhkých priestoroch, alebo vlhkom okolí (priestory sauny, malé kúpeľne) by parkety nemali byť pokladané.

Pred pokladaním drevených parkiet

 • Pred pokládkou musia byť ukončené práce: dlažby, obklady, stierky, maľovanie, vypínače
 • Voľné, vypratané a vyčistené plochy
 • Pri pokládke bez prechodových líšt treba dlažbu nachystať na výšku: hrúbka objednanej parkety + 2 mm lepidlo.
 • Povrch podkladu musí byť bez puklín a odlomených/vylomených častí.
 • Staré podlahy a uvoľnené podložia musia byť odstránené.
 • Pri podlahovom kúrení je dôležité aby prebehla vykurovacia krivka.
 • Vlhkosti poteru nemôžu presiahnuť
  • Cementový poter ≤ 2%
  • Anhydridový poter ≤ 0,5%
 • Vlhkosť poteru sa musí pred pokladaním skontrolovať.
 • Krivosť poteru nemôže presiahnuť toleranciu 2 mm na 2 metroch
 • Brúsiteľný anhydridový poter musí byť vybrúsený

Pri pokladaní drevených parkiet

 • Pri pokládke parkiet sa podlahové kúrenie musí vypnúť, resp. znížiť na teplotu ca 18-20 C°.
 •  Teplota miestnosti pri pokladaní musí byť viac ako 15°C.
 • Drevo je hydroskopický materiál, to znamená, že môže prijímať vlhkosť a opäť ju odovzdávať. Drevo sa zmršťuje a zväčšuje podľa klimatických podmienok.Preto je potrebné u položených parketových podláh zachovať zodpovedajúci odstup od všetkých pevných stavebných častí, teda stien, podpier, vykurovacích potrubí atď. nazývaný jednoducho ako dilatačná špára.
 • Dilatačná špára, resp. vzdialenosť od steny by mala činiť min. 10 – 15 mm na každej strane, pri väčších plochách zodpovedajúco viac.
 • Ak je podlaha širšia ako 10 m, je potrebné rozdeliť drevnú podlahu dodatočnou dilatačnou medzerou.
 • Parkety doporučujeme celoplošne lepiť.
 • Ako parketové lepidlo odporúčame lepidlá BONA na báze silánu. S množstvom lepidla sa nemá šetriť. Venujte prosím pozornosť upozorneniam pre spracovanie od výrobcov lepidiel.

Po položení parkiet

 • Až po týždni po položení môže byť podlaha opäť vykurovaná.
 • Po položení parkiet je potrebné vykonať údržbové preolejovanie parkiet.
 • Čerstvo olejované parkety sa môžu čistiť vlhkým procesom (iba jemne vlhká handra) najskôr po 3 týždňoch

O správnej starostlivosti a údržbe parkiet sa dočítate v príspevku Starostlivosť o drevené parkety LEHMANN SK